Privacybeleid

JOUW PRIVACY IS BELANGRIJK VOOR ONS

We hebben deze privacyverklaring geschreven om je te helpen begrijpen welke gegevens wij verzamelen, hoe we de gegevens gebruiken en wat jouw rechten hierin zijn. Jouw privacy is belangrijk voor ons en we hebben daarom ons best gedaan om zo transparant en duidelijk mogelijk te zijn over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens.

Deze privacyverklaring of delen hiervan, zijn van toepassing op jou als je een Action2Move lidmaatschap hebt, een Action2Move lidmaatschap wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze sociale media-uitingen. Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en onze diensten continue te kunnen blijven verbeteren, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig.

Vanzelfsprekend gaat Action2Move uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT Action2Move VAN MIJ?
Action2Move verwerkt jouw persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Ik ben een lid van Action2Move
Bij het aangaan van een Action2Move lidmaatschap verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, geslacht en geboortedatum.  Ook als je al een Action2Move lidmaatschap hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij het aangaan van een lidmaatschap bij Action2Move worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: aanwezigheid bij activiteit, type lidmaatschap, informatie die je eventueel aan ons hebt opgegeven, gegevens die je hebt ingevuld in het aanmeldingsformulier en gegevens over je trainingsdoelen, gezondheid, testresultaten, lengte, (wisselende) gegevens over gewicht.

Ik ben een website bezoeker
Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

Ik volg jullie op de sociale media of heb gereageerd op een sociale media bericht.
Het kan voorkomen dat Action2Move voor campagnes gebruikt maakt van sociale mediakanalen, zoals Facebook.

MET WELK DOEL VERWERKT CURVES MIJN GEGEVENS?

  1. DIENSTVERLENING
    Het belangrijkste doel van Action2Move is jou helpen met het behalen van jouw beweegdoelen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, verzamelen wij jouw gegevens om onze dienstverlening op jou aan te kunnen passen voor het beste resultaat.

Daarnaast verwerken wij de gegevens van de lichaamsanalyse, testmomenten en gegevens over jouw gezondheid ten behoeve van een optimale dienstverlening en zodat wij jou kunnen helpen bij het realiseren van jouw gezondheidsdoelen. Om deze reden verzamelen wij ook jouw contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen over jouw voortgang.

  1. INFORMEREN
    Om jou op de hoogte te houden van belangrijke informatie met betrekking tot Action2Move verzamelen wij jouw contactgegevens. Via e-mail, whatsApp of telefonisch houden wij jou, indien nodig, op de hoogte over jouw lidmaatschap en deelname aan de activiteiten. Voor deze informatie kan je je niet afmelden.
  2. CONTACT MET LID
    Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via sociale media, chat of op een andere manier, dan kunnen jouw gegevens of de inhoud van het gesprek worden geregistreerd. Op deze manier kunnen wij jou beter en sneller van dienst zijn bij vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen etc. Bijvoorbeeld: Action2Move belt leden die een bepaalde periode niet zijn geweest om te informeren hoe het met je gaat en je te helpen bij het blijven realiseren van je beweegdoelen. Wanneer jij in zo’n gesprek hebt aangegeven dat je in verband met een blessure even niet kan komen, is het handig wanneer dit geregistreerd wordt zodat er niet onnodig contact met je wordt opgenomen.

WETTELIJKE VERPLICHTING
Action2Move kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE GAAT CURVES OM MET DE BEVEILIGING VAN MIJN GEGEVENS?
Curves zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord. Ons ledenadministratie systeem maakt daarnaast gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw gegevens niet in de verkeerde handen vallen. Ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAART Action2Move MIJN GEGEVENS?
Jouw gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Hoelang jouw gegevens bewaard worden, verschilt per soort persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan zijn de persoonsgegevens die we verwerken bij het aangaan van een lidmaatschap bij Action2Move. In dat geval worden jouw gegevens in ieder geval bewaard zolang je lid bent van Action2Move. Na het verlopen van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

MAAKT Action2Move BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?
Action2Move maakt gebruik van diensten van andere partijen. Wij vinden jouw privacy belangrijk en zullen jouw gegevens niet delen met partijen jouw privacy niet net zo hoog in het vaandel hebben staan als wij en waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben getekend met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens.
Zo maken wij gebruik van derde partijen voor;
– het verzorgen van de internetomgeving
– het verzorgen van financiële administratie

WAT ZIJN MIJN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS?
Je hebt recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of een van onze verwerkers. Je hebt daarnaast ook het recht om de door jou verstrekte gegevens over te laten dragen aan jouzelf of in opdracht van jou aan een andere partij. Wil jij dat de gegevens die Action2Move heeft niet langer in ons bezit zijn, dan zullen wij jouw verzoek inwilligen en worden jouw gegevens uit onze database verwijderd. Dit doen wij wanneer jouw gegevens niet meer nodig zijn voor de realisatie van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, omdat jouw gegevens onrechtmatig verkregen zijn, je succesvol bezwaar hebt gemaakt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

OPMERKINGEN, VRAGEN OF VERZOEKEN MBT MIJN PERSOONSGEGEVENS
Heb je vragen over de verwerking van jouw gegevens, deze privacyverklaring, ons beleid, of wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je jouw verzoek per e-mail sturen naar action2move@hotmail.com

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 25-05-2018

 

Spring naar toolbar