Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Deelname aan een training/activiteiten van Action2Move geschiedt geheel op eigen risico. Action2Move en haar trainers, begeleiders zijn niet aansprakelijk voor enig blessure/ letsel(schade) of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training/activiteit. Instructies van de trainer worden door de sporter voor en onder eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd. Ook is Action2Move niet aansprakelijk voor de schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Action2Move georganiseerde trainingen /activiteiten.
  2. Deelnemers aan een training van Action2Move dienen bij twijfel eerst de (huis)arts of fysiotherapeut te raadplegen of zij kunnen deelnemen aan de activiteiten van Action 2 Move.
  3. Op algemeen erkende feestdagen, Carnaval en 4-Daagse zullen er geen trainingen plaatsvinden.
  4. Met een 10 rittenkaart mag u aan alle “Sportief wandelen” activiteiten meedoen.
  5. 10 rittenkaart is 4 maanden geldig vanaf datum van afgifte.
  6. U betaalt de 10 rittenkaart en kosten voor deelname aan andere activiteiten van Action2Move (trainingen/ cursus/ clinic) vooruit en binnen 14 dagen na afgifte van de factuur.
  7. U stemt ermee in dat uw gegevens door Action2Move bewaard zullen worden. Action2Move  verklaart hierbij de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
  8. U verklaart met ingang van heden geheel op eigen risico en eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Action2Move.
  9. Foto’s gemaakt tijdens de trainingen kunnen gebruikt worden voor promotie van onze activiteiten. Uiteraard kunt u aangeven indien dit niet gewenst is.
Spring naar toolbar